Skip to main content

Lőrincz Réka és Vékony Dorottya kiállítása

2023. május 6. – június 3.

Lőrincz Réka és Vékony Dorottya kiállításán, olyan művek jelennek meg, amelyek a kollektív gondoskodás, a produktivitás, a születés, a potenciál és az alternatív értékrendszerek témái köré csoportosulnak. A kiállítás bensőséges párbeszédet mutat be a művészek személyes nézőpontjai között, amelyeket a különböző közösségekkel való kapcsolódásuk alakított ki.

Vékony Dorottya a termékenységgel és a reproduktív jogokkal kapcsolatos kutatásai során különböző női csoportokkal dolgozott együtt, és a nem hagyományos családszerkezeteket, gyermekvállalási gyakorlatokat, a meddőséget, a vetélést és az abortuszt övező tartós tabukat kutatta. Munkái a traumák feldolgozásának lehetséges módjait vizsgálja olyan közösségekben, amelyeket a kölcsönös elfogadás és gondoskodás jellemez.

Without Violence című, Perlaki Mártonnal együttműködésben készült kétcsatornás videóinstallációja párhuzamosan mutat be castingjelenetbe helyezett, különböző vajúsási pozíciókat imitáló embereket, és keskeny, földalatti vájatokban navigáló barlangászokat ábrázoló archív felvételeket. Az alkotás feltárja, milyen lehetőségeket rejt az empátia és a megértés fejlesztésében az újrajátszás, a történetmesélés és a performansz. Ezt a kétoldalú képi narratívát nőkkel készült, a vajúdás élményét leíró interjúk egészítik ki – a szülés-születés egy játékos, humoros vizuális allegóriáját megalkotva ezzel.

Vékony fotósorozata, a Venus of Potato, egy isteni nőiséget reprezentáló krumplifi guralétét ábrázolja három szakaszban a kihajtástól az elmúlásig. Az alkotás bemutatja, hogyan kapcsolódnak a történelem ikonikus női test-ábrázolásai a termékenység eszméjéhez, valamint az élet és halál szerves körforgásához, amelynek minden test – akár emberi, akár nem-emberi – része.

A nagyméretű kerámia szökőkút, a Source of Care, és a Fertility 2.0 installáció egyaránt a közösség eszméjének emlékművei. Az önfenntartó rendszerként működő, ugyanazt a vizet keringető szökőkút különböző, Vékonyhoz közel álló nőkről – köztük a sajátjáról és Lőrinczéről – mintázott, melleket formázó kerámia elemekből áll. A Fertility 2.0 élet- nagyságú, szabadon álló szobrok sorozata. Az alkotás Vékony korábbi kétdimenziós fényképeit terjeszti ki, amelyek különböző formációkba fonódó női testeket ábrázolnak a kollektív gondoskodás és támogatás reprezentációjaként.

Lőrincz Réka koncepcionális alkotói praxisát egyaránt táplálja művészi munkája, és professzionális energetikai gyógyítóként gyakorlott tevékenysége. A művész jellemzően talált tárgyakat használ játékos, szimbolikus módon, egyfajta személyes kódot vagy mitológiát alkotva, melyen keresztül refl ektál a mai társadalom termelékenységhez való ragaszkodására, a hasznosság megélésének vágyára.

Personal Shaman című szobra egy ülő sámán fi gurát ábrázol. Feje egy fonott váza, hosszú, kígyószerű hajfonattal, mely utal a kígyók bölcsességére, nyelve pedig manikűrözött ujjakká alakulva szelfi boton pihen. A játékos és konceptuális ikon a spiritualitás a gyógyítás és a tudás nem lineáris formáinak jelentőségét jelképezi Lőrincz életében és művészeti gyakorlatában.

Az I Don’t Have Time to Hurry című videómunka egy mezőn, nagy sziklákból kirakott szöveg lassú légi felvétele mely fokozatosan fedi fel a mű teljes címét. A mű fi zikai megalkotásának munka- és időigényes folyamatát érzékelteti, hogy a néző szándékosan lassúra szerkesztett változatban találkozhat a kész alkotással. Mint ilyen, Lőrincz munkája többrétegű beavatkozás a kortárs kultúra felgyorsult ritmusába – a produktivitás és az instant kielégülés oszlopai mellett. Energy című munkája hasonló, felforgató erejű válasz a kapitalizmus eszmerendszerére: a mű, amely egymásba szőtt 1 dolláros bankjegyek sorozata, rámutat a pénznek tulajdonított érték teljesen önkényes és fi ktív voltára.

Lőrincz számos műve aktív közreműködést igényel a nézőtől. Mint például a Camping Spiritual Gate, ami egy hétköznapi tárgyakból álló installációja, a tudatos teremtésre katalizátorként hat. Az alkotás arra kéri a nézőt, hogy “koncentráljon egy kívánságra” amikor áthalad, majd “élvezze mindazt, amit a kapu használata előtt a gondolatai elindítottak az életében”. Mind a Camping Spiritual Gate, mind Lőrincz másik szövegalapú, neon csövekből készült műve, a Possibility ≥ Reality a kiállítás központi fogalmával, a potenciállal foglalkozik. A művek felhívják a fi gyelmet gondolataink erejére, valamint saját döntéseink és lehetőségeink holisztikus megtestesülésére a testben, az elmében és a szellemben.

A Torula mosdójában megbúvó hanginstalláció, az Almost Lőrincz és Vékony beszélgetéseiből fonódik össze, amelyeket a kiállításon közösen feltárt témákban folytattak. Elhelyezése humoros formában refl ektál a tudás azon, kvázi-”marginális” formáira, amelyek a történelem során kívül estek az uralkodó kánonon. Lőrincz és Vékony alkotásai alapvető kihívást jelentenek az uralkodó kapitalista világképpel szemben; ahelyett, hogy anyagi értelemben a termelés és fogyasztás körein belül határoznák meg az érték és a teremtés fogalmát, inkább a tudás, a gondoskodás és a különböző kapcsolódások alternatív formáira hívják fel a figyelmet. Arra inspirálják a befogadót, hogy a kollektív és egyéni tudat formálásával az eddigiektől eltérő módon értékelje ezt a keretrendszert – folyamatosan megkérdőjelezve annak határait és lehetőségeit.

A kiállítás kurátora: Teszler Sonja

Külön köszönet: Longtermhandstand, Nuut Studio

Fotók: Wéber Áron