Skip to main content

2021. szeptember 23 – 2021. október 8.

A „Győrinek lenni…” projekt a város és közössége, Győr és a győriek kapcsolatát vizsgálta. Mennyiben határozza meg Győr és annak történelme, hagyományai, épített és természeti környezete az itt lakókat és mennyiben formálják a győriek a város jelenét, jövőjét? Mekkora és milyen jellegű ez a (kölcsön)hatás? 

A „Győrinek lenni…” projekt első állomásának központi témája Győr iparvárosi énje volt. Az egykori és a jelenleg is működő gyárak győriek sokaságának jelentették és jelentik a mindennapokat, emblematikus üzemek szűntek meg, alakultak át, de napjainkban is alapulnak, épülnek újak és van gyár, amelyek a XIX. századi alapítása óta ugyanott működik. Az egykori és mostani ipari épületek, területek – ha nem is lépten-nyomon, de – a város számos pontján szembejönnek velünk. Győr iparának múltja tehát velünk van, a gyárak ezer szállal átszővik társadalmunkat és városunkat. A kérdés: mit kezdünk ezzel, miként viszonyulunk ehhez mi, győri polgárok? Mennyire és miként határozza ez meg győriségünket? Mit tartogat a jövő, milyen okokat kereshetünk a múltban és milyen látható következményeket tapasztalhatunk a jelenben? Hogyan dolgozzuk fel ezt a változást mi, a város lakói?

A fenti kérdésekre egy helyspecifikus installáció megalkotásának folyamatában kerestük a válaszokat. Ennek alapját a KristofLab és a Ziggurat Project közös „Our Home Place” produkciója adja, amelynek célja egy adott lakókörnyezet és az ott élők énképe viszonyának vizsgálata volt: mennyiben határozza meg a lakókörnyezet az ott élőket és mennyiben ők maguk a környezetük (át)alakítói. Az alapul szolgáló, 2019-ben elindított, majd 2020-ben bemutatott „Our Home Place” és a jelen „Győrinek lenni…” projekt keretében létrehozandó installáció is egy összművészeti alkotás: ötvözi a rajz, a kollázs, a tánc, a film és a zene eszközeit. A bemutató/megnyitó egy performance, az installáció azonban a tánc nélkül is teljes egész, az összművészeti jelleget az installáció részét képező vetítés biztosította. 

A közös válaszkeresésünk központi eleme az installáció megalkotásának részvétel alapú, a közösségi művészet eszközeit, módszereit alkalmazó folyamata volt. Ennek keretében három workshopot tartottunk, amelyekre győri lakosokat vártunk. A résztvevők közelebb kerültek az alkotási folyamathoz és egyben megismerhették Győr múltjának jelenének és jövőjének lehetőségeit, tapasztalásait a meghívott előadók, moderált beszélgetés és a művészeti workshopok segítségével, melyek minden alkalommal egy tematika köré épülnek. 

Workshopok

1. Győrinek lenni – JELEN – Kreatív zene workshop   

Meghívott előadó és beszélgetőpartner: dr. Tóth Péter szociológus, a Széchenyi István Egyetem docense

Moderátor: Beke Márton

Workshop vezetője: Munkácsi Ádám, „Our Home Place” projekt

A résztvevők megismerkedhettek különböző kreatív zenei játékokkal, amelyeik elsajátításához nincs szükség előzetes képzettségre, csak fantáziára és jókedvre. A csoportos foglalkozás során kipróbálhatták, milyen jelekkel kommunikálva vezényelni, szavakból zenét csiholni vagy a legegyszerűbb ritmushangszerekkel közösen muzsikálni. A foglalkozás során kísérletet tettünk elkalandozni olyan zenei irányokba is, ami váratlan, izgalmas hangzások felé viszi a közös játékot. A workshop végén útravalóul pedig egy olyan feladat is várta a résztvevőket, amivel a későbbi kiállítás hanginstallációjához is nagyban hozzájárulhattak majd.

2. Győrinek lenni – MÚLT – Vizuális workshop   

2021.09.30. 17.00 – 20.00

Meghívott előadó és beszélgetőpartner: Szerencsés Rita, design- és művészetmenedzser (Kortárs Építészeti Központ – KÉK)

Moderátor: Tóth Szilvia, Torula podcast műsorvezetője

Workshop vezetője: Szabó Kristóf, „Our Home Place” projekt

A résztvevők a múltjukból meghatározó terekről, helyszínekről készült fotókat hoztak. A beszélgetés során a fotókhoz, az azokon látható területekhez, épületekhez érzéseket, akár hangokat, emlékeket társítottunk, ezek alapján vizsgáltuk a helyzetet, és kerültünk közelebb a megoldáshoz. Ez a metódus kapcsolható a múlt megértésén keresztüli, jelen és jövő lehetőségeinek vizsgálatához. Ezekből a printekből készítettünk kézi kollázsokat (3-4) úgy, hogy a fotókat szétvágtuk egy új egészbe illesztettük. Mindezek szerepeltek a végső kiállításon is. A cél a múlt feldolgozása volt, akár traumák vagy pozitív emlékek során.

3. Győrinek lenni – JÖVŐ – Mozgás workshop

2021.10.04. 17.00-20.00

Meghívott előadó és beszélgető partner: Szabó Krisztián, a Győri startup közösség társalapítója

Moderátor: Lukács Gergő, „Our Home Place” projekt

Workshop vezetője: Kovács Emese, „Our Home Place” projekt

A jövő és a mozgás kapcsolata azok folyamatában érzékelhető leginkább, a hétköznapi mozdulatok artikulálása és a tudatosság bevezetése a mindennapokba előre visz. Ez a workshop struktúrájában 3 részre volt osztható, amelyekben a figyelem először a saját testre/érzékelésre, majd a térben elhelyezkedő többi testre/tárgyra, illetve azok összekötésére/reakciójára helyezkedett. A térben és időben való elhelyezkedés a workshop minden részét végigkísérte, akár az egyes résztvevőkön vagy a kompozíción volt a hangsúly.

Bemutató Performance 

2021.10.08.

Együttműködő szakmai partnerek: KristofLab és a Ziggurat Project

Az alkotók: Kovács Emese, Lukács Gergő, Munkácsi Ádám, Sibitka Anna, Szabó Kristóf.