Skip to main content

A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg:

–          Kedvezményezett: Concilium Arts Alapítvány (a Torula Művésztér fenntartója)

–          Projektcím: A Torula Művésztér közösségfejlesztő projektje

–          Támogatási összeg: 8.000.000 Ft

–          Támogatási intenzitás: 100 %

–          Megvalósítási időszak: 2021.május 5- 2023. január 31.

–          Pályázati azonosító: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01658

Megvalósítási időszak: 2021. május 05. – 2023. január 31.

A projekt megvalósult. A tervezett tevékenységek és programok maradéktalanul megvalósultak.

Torula 2021-es közösségfejlesztő projektjei

+/- 1,5 méter – Finisszázs

Megvalósult: 2021. JÚLIUS 2., PÉNTEK, 18:00

Az finisszázs előtti 1,5 hónapban sokan találkozhattak már a +/- 1,5 méter című kiállításunkkal. Az interaktivitásra sarkalló szabadtéri alkotások az elmúlt időszak élményeit, a bezártságot és a pandémia hatásait boncolgatták. Míg beltéren Gazsó Attila Karanténnapló című fotókiállításával és tengerhang projekttel vártuk az érdeklődőket a művésztérben.

Ezt az anyagot egy zárókiállítással tettük teljessé, méghozzá a résztvevők saját élményeinek bevonásával együtt! 

Bővebb információ: https://www.facebook.com/torula.gyor/photos/gm.395330565243147/1162686644157377


Púder Vol.4. – Are you sure you want to reset?

Megvalósult: 2021. JÚLIUS 17., SZOMBAT, 17:00

A négy alkotó közös tárlata hosszú idő után az első olyan esemény lesz a kortárs kiállítótér falai között, amely végre bárki számára szabadon látogatható.

A kiállítás koncepciójáról 

A múlt vagy jövő képzeletbeli korrigálása, a kilépés esélyeinek latolgatása egyaránt lehet felmentés a jelenünkkel szemben, hiszen a múlt a jelen fényében megmásíthatatlan. Ez a folyamat azonban egyúttal az öndefiniálásnak, az identitásnak és az önreflexiónak is fikciós, ám nélkülözhetetlen eleme. A „bárcsak megint ott lennék” vagy a „ha tehetném, akkor” kezdetű mondatok, mindig a képtelenség biztos tudatában, ezáltal minden következményt nélkülözve hangzanak el.

Ám gondoljunk csak bele: hogyan venné ki magát, ha egyszer ezek a reflex-szerű, így talán kevésbé átgondolt óhajaink egy csapásra valóra válnának? S a korábban megélt eseményeket újraélve megváltoztathatnánk a jelenünket, vagy akár a jövőbeli vízióinkért felelősséget vállalva előre röptethetnénk magunkat az időben. Vajon sikerülne harmóniát teremtenünk saját magunkkal és a környezetünkkel, ha minden igaznak vélt elképzelésünk a múlttal, vagy a jövővel kapcsolatban egyszeriben testet öltene? Vagy ismét egy újabb olyan döntéssel kéne szembenéznünk, amit aztán új vágyak írnak felül?

A képzőművészet az ilyen elvágyódások és újrapozicionálások eszközeként hosszú múltra tekint vissza. A 21. század művészeti hangjai pedig egyre hangosabban harsogják ez irányú kilépési szándékukat. A felemelő az effajta vizuális reakcióban az, hogy következmények továbbra sincsenek, „a beállítások” megváltoztatásának potenciális kimenetelét viszont konkrétabban át lehet élni.

Ezen elgondolás mentén építkezik most a négy alkotó a Torula Művésztérben, ahol a kiállítás ideje alatt egy meghatározhatatlan tér-idő dimenzióba csöppenhetnek majd a látogatók. Mintha csak egy utópiában, vagy épp ellenkezőleg, egy disztópiában találnánk magunkat, amint belépünk az ajtón.

Are you sure you want to reset?

Bővebb információ: https://www.facebook.com/events/133785812165521/


Győrinek lenni – JELEN / Kreatív zene workshop

Megvalósult: 2021. SZEPTEMBER 23., CSÜTÖRTÖK, 17:00–20:00

A „Győrinek lenni…” projekt a város és közössége, Győr és a győriek kapcsolatát vizsgálja. Mennyiben határozza meg Győr és annak történelme, hagyományai, épített és természeti környezete az itt lakókat és mennyiben formálják a győriek a város jelenét, jövőjét? Mekkora és milyen jellegű ez a (kölcsön)hatás?

A „Győrinek lenni…” projekt első állomásának központi témája Győr iparvárosi énje. Mit kezdünk ezzel, miként viszonyulunk ehhez mi, győri polgárok? Mennyire és miként határozza ez meg győriségünket? Mit tartogat a jövő, milyen okokat kereshetünk a múltban és milyen látható következményeket tapasztalhatunk a jelenben? Hogyan dolgozzuk fel ezt a változást mi, a város lakói?

A fenti kérdésekre egy helyspecifikus, összművészeti installáció megalkotásának folyamatában keressük a válaszokat, amely ötvözi a rajz, a kollázs, a tánc, a film és a zene eszközeit. A közös válaszkeresésünk központi eleme pedig az installáció megalkotásának részvétel alapú, a közösségi művészet eszközeit, módszereit alkalmazó folyamata, amelynek keretében három workshopot tartunk. Mindebben a KristofLab és Ziggurat Project művészei a partnereink.


JELEN – KREATÍV ZENE WORKSHOP

Mitől győri a győri? Miben áll győriségünk? Mennyiben határozza ezt meg az iparvárosi múlt és jelen? Mit jelent számodra az (ipar)városi létezés? Elfogadod vagy (át)alakítod környezeted? Fogalmazzuk meg együtt hangban-képben-mozdulatban, milyen győrinek lenni. 

Bővebb információ: https://www.facebook.com/events/1141575420004685


Győrinek lenni – MÚLT / Vizuális workshop

Megvalósult: 2021. SZEPTEMBER 30., CSÜTÖRTÖK, 17:00

A „Győrinek lenni…” projekt a város és közössége, Győr és a győriek kapcsolatát vizsgálja. Mennyiben határozza meg Győr és annak történelme, hagyományai, épített és természeti környezete az itt lakókat és mennyiben formálják a győriek a város jelenét, jövőjét? Mekkora és milyen jellegű ez a (kölcsön)hatás?
A „Győrinek lenni…” projekt első állomásának központi témája Győr iparvárosi énje. Mit kezdünk ezzel, miként viszonyulunk ehhez mi, győri polgárok? Mennyire és miként határozza ez meg győriségünket? Mit tartogat a jövő, milyen okokat kereshetünk a múltban és milyen látható következményeket tapasztalhatunk a jelenben? Hogyan dolgozzuk fel ezt a változást mi, a város lakói?

A fenti kérdésekre egy helyspecifikus, összművészeti installáció megalkotásának folyamatában keressük a válaszokat, amely ötvözi a rajz, a kollázs, a tánc, a film és a zene eszközeit. A közös válaszkeresésünk központi eleme pedig az installáció megalkotásának részvétel alapú, a közösségi művészet eszközeit, módszereit alkalmazó folyamata, amelynek keretében három workshopot tartunk. Mindebben a @KristofLab és Ziggurat Project művészei a partnereink.

A résztvevők a múltjukból meghatározó terekről, helyszínekről készült fotókat hozna. A beszélgetés során a fotókhoz, az azokon látható területekhez, épületekhez érzéseket, akár hangokat, emlékeket társítunk, ezek alapján vizsgálhatjuk a helyzetet és kerülhetünk közelebb a megoldáshoz. Ez a metódus kapcsolható a múlt megértésén keresztüli, jelen és jövő lehetőségeinek vizsgálatához. Ezekből a printekből készítünk kézi kollázsokat (3-4) úgy, hogy a fotókat szétvágjuk és újra illesztjük egy új egészbe. Mindezek szerepelnek majd a végső kiállításon. Cél a múlt feldolgozása, akár traumák vagy pozitív emlékek során.

Bővebb információ: https://www.facebook.com/events/820597315300950


Győrinek lenni – JÖVŐ / Mozgás workshop

Megvalósult: 2021. OKTÓBER 4., HÉTFŐ, 17:00

A „Győrinek lenni…” projekt a város és közössége, Győr és a győriek kapcsolatát vizsgálja. Mennyiben határozza meg Győr és annak történelme, hagyományai, épített és természeti környezete az itt lakókat és mennyiben formálják a győriek a város jelenét, jövőjét? Mekkora és milyen jellegű ez a (kölcsön)hatás?
A „Győrinek lenni…” projekt első állomásának központi témája Győr iparvárosi énje. Mit kezdünk ezzel, miként viszonyulunk ehhez mi, győri polgárok? Mennyire és miként határozza ez meg győriségünket? Mit tartogat a jövő, milyen okokat kereshetünk a múltban és milyen látható következményeket tapasztalhatunk a jelenben? Hogyan dolgozzuk fel ezt a változást mi, a város lakói?

A fenti kérdésekre egy helyspecifikus, összművészeti installáció megalkotásának folyamatában keressük a válaszokat, amely ötvözi a rajz, a kollázs, a tánc, a film és a zene eszközeit. A közös válaszkeresésünk központi eleme pedig az installáció megalkotásának részvétel alapú, a közösségi művészet eszközeit, módszereit alkalmazó folyamata, amelynek keretében három workshopot tartunk. Mindebben a KristofLab és Ziggurat Project művészei a partnereink.

A jövő és a mozgás kapcsolata azok folyamatában érzékelhető leginkább, a hétköznapi mozdulatok artikulálása és a tudatosság bevezetése a mindennapokba előre visz. Ez a workshop struktúrájában 3 részre osztható, amelyekben a figyelem először a saját testre/érzékelésre, majd a térben elhelyezkedő többi testre/tárgyra, illetve azok összekötésére/reakciójára helyezkedik. A térben és időben való elhelyezkedés a workshop minden részét végig kíséri, akár az egyes résztvevőkön vagy a kompozíción van a hangsúly.

Bővebb információ: https://www.facebook.com/events/2918500091733998


Our Home Place happening

Megvalósult: 2021. OKTÓBER 8., PÉNTEK, 18:00

Az Our Home Place happening egy összművészeti esemény. Ötvözi a rajz, a kollázs, a tánc, a film és a zene eszközeit, oly módon, hogy a tárgyi művészet meghatározó és szerves részét képezi a folyamatelvű előadásmódnak.

Az Our Home Place happening egy performance és egy azt követő kiállításmegnyitó. Amelyek tartalmilag és formailag is építenek a Torula Művésztér és a Ziggurat Projekt közös workshopsorozatára. Arra a három workshopra, ahol győri polgárokkal közösen kerestük a választ olyan kérdésekre, mint
– Mitől győri a győri?
– Miben áll győriségünk?
– Mennyiben határozza ezt meg az iparvárosi múlt és jelen?
– Mit jelent számunkra az (ipar)városi létezés?
– Elfogadjuk vagy (át)alaktjuk környezetünket?

Az Our Home Place performance mindezek alapján lakókörnyezetünk és saját énképünk viszonyát vizsgálja: lakókörnyezetünk határoz-e meg minket, avagy mi magunk vagyunk környezetünk átalakítói. E „meghatározás” vagy „alakítás” függ a világban elfoglalt – az idő előrehaladtával változó – egyéni helyzetünktől, de a társadalmunkra jellemző alá-fölérendeltségi viszonyoktól is. Mindezek személyes élmények és viszonyok. Amelyek összessége azonban egy lakóhelyet jellemző, mindenki által érzékelhető sajátossággá állnak össze.

Bővebb információ: https://www.facebook.com/events/1220482545119314

Torula 2022-es közösségfejlesztő projektjei


1.5 méter – Újratervezés

Megvalósult: 2022. MÁRCIUS 17., CSÜTÖRTÖK, 14:00


Torula ReKoncept Kert

Megvalósult: 2022. ÁPRILIS 1., PÉNTEK, 10:00–17:00


Gurító buli vol.2

Megvalósult: 2022. ÁPRILIS 28., CSÜTÖRTÖK, 10:00–17:00


KVARK – Zenés előadás három részben

Megvalósult: 2022. MÁJUS 21., SZOMBAT, 21:00–22:15

Marton Szabolcs zenei utazásán – amit különleges effektek kísértek – a félszimfonikus hangzás, a speciálisan erre az alkalomra készített mapping, valamint az egyedi fényfestés együttesen alkotott májusban egy sajátosan elragadó, sodró crossover világot a Torula különleges, indusztriális terében.

Bővebb információ: https://www.facebook.com/events/501985564196080


Maurer Dóra: Térfestés a Torulában

Megvalósult: 2022. JÚNIUS 11., SZOMBAT, 17:00

Napjaink egyik legelismertebb hazai művésze egy tekintélyes volumenű projekttel érkezett Győrbe.

Az, hogy Maurer Dóra a fiatal művészeket felkaroló Torula terében mutatta be grandiózus, 6x6x6 méteres installatív alkotását jól reprezentálta a művész közismerten demokratikus pedagógiai módszerét, aminek részeként bátorítja diákjait a kísérletezésre és az új utak keresésére, a világ vezető képzőművészeti trendjeinek naprakész követésére, mely remekül rímel a Torula progresszív víziójára és missziójára.

Bővebb információ: https://www.facebook.com/events/461629629061733/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D


Múzeumok Éjszakája a Torulában – nyitott műtermek és tárlatvezetés a Maurer kiállításban

Megvalósult: 2022. JÚNIUS 25., SZOMBAT, 17:00–23:00

A Múzeumok Éjszakáján izgalmas, egész estés programokkal vártuk a látogatókat a Torulában 17.00 és 23.00 óra közt! A programjaink ingyenesek, de regisztrációhoz voltak kötve.

A Torula Művésztér épületében hét egyéni és egy közösségi műterem, továbbá egy 320 m2 alapterületű, 13 méter belmagasságú kiállító- és előadótér található.
A Torulában fiatal, új utakat kereső művészek tehetséggondozásával foglalkozunk. Pályázat útján elérhető műtermeinkkel és az ehhez kapcsolódó kiállítási lehetőségekkel elsődlegesen a fiatal művészeknek nyújtunk esélyt, jelenleg nyolc fiatal művészt támogatunk. Ezt egészíti ki a kortárs művészet hozzáférhetőségét, befogadásának elősegítését szolgáló inkubációs, művészeti és közösségi programok szervezési tevékenysége.

A kortárs képzőművészet nemzetközi viszonylatban is megkerülhetetlen alakja Maurer Dóra, akinek műveit London, Párizs és New York legjelentősebb múzeumaiban mutatták már be. A művész most négy évtizeddel ezelőtti, azóta már legendássá vált alkotását eleveníti fel a győri Torula Művésztérben.

Bővebb információ: https://www.facebook.com/events/358852539703237/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D


Maurer Dóra: Térfestés – Finisszázs 

Megvalósult: 2022. JÚLIUS 22., PÉNTEK, 18:00

Az eseményen Rechnitzer Zsófia, a Torula művészeti vezetője tartott tárlatvezetést, majd Rechnitzer Jánossal, a műgyűjtői szemszöget is bemutatva tartottunk egy személyes hangvételű beszélgetést.

Bővebb információ: https://www.facebook.com/events/1059497084770298/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D


Kollektív rajzolás gyakorlatok Maurer Dóra és Erdély Miklós tanulmányai alapján

Megvalósult: 2022. JÚLIUS 29., PÉNTEK, 17:00–20:00

Kollektív rajzolás gyakorlatok Maurer Dóra és Erdély Miklós tanulmányai alapján a Torulában, július 29-én 17.00 órától

Maurer Dóra és Erdély Miklós 1975-től közösen a Kreativitási Gyakorlatok elnevezésű képzőművészeti kört vezették. Ez a hivatalos művészetoktatástól és annak korabeli gyakorlatától független alternatív iskola a kortárs művészeti irányzatok alkotási eljárásaiból, valamint a keleti filozófiai hagyományhoz köthető nevelési módszerekből, és még számos más forrásból ötvözött pedagógiai elv kísérleti műhelyeként működött.
Az új és szokatlan jelenségekre nyitott, problémamegoldó gondolkodásra késztető foglalkozások és közös kiállítások egy új művészgeneráció egyéniségformáló iskolája voltak.

Erre az intézményre emlékeztünk vissza július 29-én egy kreatív workshop keretein belül: Sury Dalma a művészettörténeti áttekintést és az intézmény elméleti kontextualizálását segítette, majd ezt követően Kiss Adrienn Mária révén egy interaktív, gyakorlati foglalkozáson vehettünk részt.

Bővebb információ: https://www.facebook.com/events/436614418363978/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D


Torula FAL projekt 2022

Megvalósult: 2022. szeptember 13. kedd 13:00- 17:00

A Torula Fal projekt 2022 keretében – a Torulában bemutatott Maurer Dóra: Térfestés című kiállításhoz kapcsolódva – különböző kollektív kreativitási gyakorlatokra és kísérletekre invitáltuk a diákokat közös gondolkodásra, alkotásra, az együttműködésen alapuló alkotási folyamatok megismerésére.


Maurer Dóra: Térfestés – tárlatvezetés, beszélgetés

Megvalósult: 2022. SZEPTEMBER 16., PÉNTEK, 17:00

Maurer Dóra Térfestés című kiállításán Salamon Júlia tárlatvezetése után a 40 évvel korábbi buchbergi murális projekt (Quasi-kép, 1982) és a hozzákapcsolódó kísérleti film (1983) mellett a Térfestés (2022) című installációról az időbeliség és a helyspecifikusság fogalma mentén beszélgettünk.

Milyen módosító szereppel bír egy épített örökségi helyszín és egy belső logika mentén működő geometriai struktúra kettőséből születő feszültség más helyszínre történő átültetése? Egy adott tájolási irányokkal, fényviszonyokkal rendelkező tér (mint az ausztriai kastély) adta kontextus mennyiben idézhető meg white-cube által kijelölt, egyik oldaláról nyitott, színpadszerű fehér téglatérben? A murália, mint kortárs festészeti médium, hogyan kapcsolódhat kulturális örökség helyszíneihez, illetve ez a helyhez kötött forma aztán később hogyan prezentálható egy adott életművön belül, akár kiállítási szituációban? A nagyléptékű, de kezdettől fogva elfedésre, eltüntetésre ítélt győri installáció miként alakítja, keretezi Maurer érett életművét? Ilyen és hasonló kérdésekre kerestük a választ meghívott szakmai vendégeinkkel.

Bővebb információ: https://www.facebook.com/events/355696676682282/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D


A művészek még alszanak? Létszükségletek – A Torula művészeinek kiállítása 2022-ben

Megvalósult: 2022. október 4. 18:00

A Torula – a Győri Szeszgyár egyik, már használaton kívüli épületének emeletein – pályázat útján biztosít műtermeket különféle művészeti ágak képviselőinek egy évig tartó munkavégzéshez.
A műtermekben 2022-ben sokszínű művészközösség dolgozott: a képzőművészetek képviselői, festők, szobrász, keramikus és egy zeneszerző is. A művészek egy közös, csoportos tárlaton mutatják be, min dolgoztak az elmúlt egy évben.

Egy szombat délelőttön tette fel a kiállítás címeként használt kérdést egy látogató a Torula földszinti kiállítóterében.
„A művészek még alszanak?”

Az alvás egyike a legmeghatározóbb emberi szükségleteinknek. A Torula művészeinek csoportos kiállítása 2022-ben alapvetően a szükségletekkel foglalkozik.
Nemcsak az egyén fiziológiai és pszichológiai szükségletei állnak a fókuszában, hanem a műtárgy kiállításhoz kapcsolódó szükségletei, illetve azon kérdések és késztetések, amik az alkotók művészeti tevékenységének mozgatórugói lehetnek.

Bővebb információ: https://www.facebook.com/events/614016700277455/614016713610787/


A művészek még alszanak? – interaktív tárlatvezetés és mini üvegkertépítő workshop

Megvalósult: 2022. OKTÓBER 29., SZOMBAT, 14:00–17:00

Az eseményen A művészek még alszanak? – Létszükségletek című tárlat egyik kiállító képzőművésze, Enzsöly Kinga és Sury Dalma, a kiállítás kurátora tartott közös, interaktív tárlatvezetést.

A programon Maslow 1954-ben megalkotott piramis-modelljének lépcsőfokain haladtunk végig, s vizsgáltuk meg, hogy életünkben ezek a szintek hogyan vannak jelen.

Az amerikai pszichológus nevéhez fűződő “Maslow-piramis” egy széles körben elterjedt elmélet a motivációkutatással kapcsolatban, ami már évtizedek óta szolgál inspirációul a legkülönbözőbb tudományágak számára (pszichológia, oktatás, gazdaságtudományok).

Az elmélet lényege, hogy az emberi szükségleteket sorolja hierarchikus rendszerbe, hiszen az elmélet szerint ezen szintek egytől-egyig szerepet játszanak döntéseink meghozatalában.

Az interaktív tárlatvezetésen két szempontból, a művész és kurátor szemszögéből mutattuk be a kiállító művészek alkotásait és azt, hogyan kapcsolódnak a kiállított munkák a tárlat központi fogalmához a létszükségletekhez. A résztvevőkkel arra kerestük a választ, hogy ma mi az, ami nélkül nem működhetünk hétköznapjainkban, hogy néz ki a jelenünk szükséglet-piramisa, változott-e valami 1954 óta?

A programot Enzsöly Kinga Üvegház című akvarell-sorozatához kapcsolódó mini üvegkertépítése zárta, melyet a résztvevők maguk építhettek és vihettek aztán haza.

Bővebb információ: https://www.facebook.com/events/1844382575897579/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D


Mesterséges intelligencia és művészet – kerekasztal-beszélgetés és workshop

Megvalósult: 2022. NOVEMBER 3., CSÜTÖRTÖK, 18:00–21:00

Marton Szabolcs és a Latent Visions (Kiss Patrik és Besenyő Dániel) közös alkotása A művészek még alszanak? – Létszükségletek című kiállításon bemutatott munka az Octahedron, egy zenemű és egy mesterséges intelligencia által generált képalkotásból született vetítés installációja.

Manapság a mesterséges intelligenciát alkalmazó rendszerek megtanulhatnak zenét komponálni, festményeket alkotni, mozgóképet, animációt készíteni.
A MI gépi tanulással, különféle öntanuló algoritmusok segítségével képes műalkotásokat létrehozni, a mű pedig lényegében a művész és gép közös együttműködésének eredménye. Az önállóság természetesen rendszertől függően változhat, az eredmény nagyban függ a tanult adatok minőségétől.

Vajon mire képesek az egyre inkább teret nyerő technológiai újítások? Az AI által vezérelt képalkotás hogyan és hol kap teret a művészetekben? Hogyan értelmezzük a mesterséges intelligenciát, mint a művészetek világát átformáló technikai reformot vagy csupán egy újabb kreatív eszközt a művészek kezében?
Többek között ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat a Mesterséges intelligencia és művészet című kerekasztal-beszélgetésünkön.

Bővebb információ: https://www.facebook.com/events/813018056570916/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D


„Ütős népzene” – koncert és zenei workshop a Setup ütőegyüttes közreműködésével

Megvalósult: 2022. NOVEMBER 5., SZOMBAT, 15:00–18:00

A Torula rezidens Setup „Ütős népzene” című koncertje az ütőhangszerek iránti közös-ösztönös kíváncsiságunkat hívja elő. A formáció különösen nagy figyelmet fordít arra, hogy az együttzenélés örömét és az ütőhangszerek sokszínűségét megismertesse közönségével, így bemutatva a világ népeinek zenei kultúráját a saját feldolgozásukban.

Magyar- és balkáni népzenével, különböző tájak sajátos stílusú zenéjével, tradicionális afrikai dobolással, interaktivitással és sok-sok izgalmas hangszerrel vártuk közönségünket zenei workshopunkon.

Bővebb információ: https://www.facebook.com/events/440810551466735/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D


Metszéspont – beszélgetéssorozat képző- és iparművészeknek

Megvalósult: 2022. OKT. 22 – 2022. OKT. 27. között

Állhatnak-e vállalkozói skillek a művészkarrier szolgálatában? Van-e relevanciája annak, hogy egy művész vállalkozói ismereteket sajátítson el?

Többek között ezek a kérdésekre is kerestük a választ online beszélgetéssorozatunk során. A program központi kérdése volt, hogy van-e létjogosultsága annak, hogy egy művész vállalkozói szempontból tekintsen a saját tevékenységére.

Az öt alkalmas sorozat célja volt, hogy az üzletfejlesztés különböző területeiről jövő szakemberek előadása után kialakuljon egy párbeszéd azzal kapcsolatban, hogy ezen ismeretek közül mit tudnak a fiatal művészek saját karrierjükben hasznosítani.

Akik velünk tartottak megismerhették a művészkarrierüket támogató vállalkozói készségeket!

Bővebb információ: https://www.facebook.com/events/1495607420916937/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg:

–          Kedvezményezett: Concilium Arts Alapítvány (a Torula Művésztér fenntartója)

–          Projektcím: A Torula Művésztér közösségfejlesztő projektje

–          Támogatási összeg: 8.000.000 Ft

–          Támogatási intenzitás: 100 %

–          Megvalósítási időszak: 2021.május 5- 2023. január 31.

–          Pályázati azonosító: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01658

Megvalósítási időszak: 2021. május 05. – 2023. január 31.

A projekt megvalósult. A tervezett tevékenységek és programok maradéktalanul megvalósultak.

Én egy szövegblokk vagyok. Kattints a szerkesztés gombra a szöveg megváltoztatásához. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.